CMC Poland Sp. z o.o. jest administratorem strony internetowej www.zawodnapropsie.pl.

Użytkowniku przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ich przetwarzania.

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez CMC Poland Sp. z o.o. należy kierować na adres iod.poland@cmc.com.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych CMC Poland Sp. z o.o.
Monika Lecińska, kontakt: iod.poland@cmc.com.