Wybierając jedną z klas patronackich CMC Poland na swoją ścieżkę edukacyjną, możesz otrzymać konkretne benefity tj.:

 • Wiedza i doświadczenie naszych Instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Stypendium miesięczne za dobre wyniki w nauce (od 200 zł do 600 zł w zależności od klasy)
 • Rozwój i wsparcie merytoryczne uczniów na każdym kroku ścieżki edukacyjnej
 • Zdobywanie konkretnych umiejętności i kompetencji na warsztatach szkoleniowych oraz wydziałach produkcyjnych w przyjaznej atmosferze
 • Przebywanie w środowisku ludzi, którzy z pasją i zaangażowaniem realizują zadania w pracy
 • Nauka zawodu z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi pracy w nowoczesnej firmie przemysłowej
 • Lepszy start w przyszłość jako absolwent/ka klasy patronackiej CMC Poland:
  • Możliwość podjęcia pracy po ukończeniu technikum z wynagrodzeniem zasadniczym na start w wysokości nie niższej niż 5500 zł brutto
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Możliwość kontynuacji ścieżki edukacyjnej przy wsparciu CMC Poland na studiach I stopnia na kierunkach preferencyjnych jak np. Metalurgia