50 students

ZS im. R. Gostkowskiego w Łazach

Technik elektroenergetyk transportu szynowego może znaleźć zatrudnienie jako:

 • elektromonter instalacji elektrycznych,
 • elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć,
 • elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć,
 • elektromonter pogotowia elektroenergetycznego,
 • elektromonter sieci trakcyjnej,
 • rewident taboru,
 • monter w zakładach naprawczych taboru szynowego,
 • maszynista pojazdów szynowych (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji),
 • maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji),
 • maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji),
 • pozostali maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji),
 • prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych.
 • elektromonter maszyn elektrycznych,
 • elektromonter taboru szynowego.
Curriculum is empty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%