40 students

ZS im. J. Bema w Zawierciu

Aktualnie kształcenie w zawodzie technik mechanik jest niezbędne i oczekiwane przez rynek pracy. W Barometrze zawodów z 2017 roku, będącym prognozą zapotrzebowania na pracowników opracowaną przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, technicy mechanicy z kwalifikacją Użytkowanie obrabiarek skrawających znajdują się wśród zawodów deficytowych. Oznacza to, że pracodawcy poszukują pracowników w tym zawodzie z kwalifikacją przygotowującą do programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie, w szczególności frezarek, tokarek i obrabiarek zespołowych. Poszukiwani są technicy mechanicy na stanowiska produkcyjne oraz na stanowiska nadzoru technicznego. Potrzebni są organizatorzy – technolodzy i projektanci przebiegu procesu wytwarzania części maszyn i urządzeń na obrabiarkach sterowanych numerycznie, kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia do obróbki prostych i skomplikowanych części maszyn.

Curriculum is empty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%