40 students

ZS im. J. Bema w Zawierciu

Technik elektryk jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:

a) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

b) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

c) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

2) w zakresie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:

a) eksploatowania instalacji elektrycznych,

b) eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Curriculum is empty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%