40 students

ZS im. S.Staszica w Zawierciu

Absolwent będzie przygotowany do zajmowania się pracami związanymi z organizowaniem i prowadzeniem procesów metalurgicznych oraz nadzorowaniem procesów metalurgicznych, zgodnie z systemem zarządzania jakością. W ramach kształcenia w zawodzie uczniowie nabędą gruntowną i zaawansowaną wiedzę w dziedzinie nowoczesnych technologii związanych z otrzymywaniem stali z rud i złomu oraz przeróbką plastyczną w walcowniach i kuźniach na półwyroby i wyroby gotowe. Praca odbywa się w zakładzie metalurgicznym, w którym wytapia się metale, uzyskuje stopy oraz poddaje się je obróbce plastycznej, nadając im odpowiedni kształt. Absolwenci mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach zawodowych.

Ukończenie szkoły daje szerokie możliwości zatrudnienia m.in. w hutach żelaza i stali, zakładach metalurgii proszków, obróbki plastycznej, biurach projektowych przemysłu hutniczego, placówkach naukowo-badawczych. Absolwent kierunku technik przemysłu metalurgicznego jest specjalistą z zakresu techniki, technologii oraz zarządzania procesami produkcyjnymi.

 

Curriculum is empty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%