80 students

ZS im. R. Gostkowskiego w Łazach

 

Absolwent technikum w zawodzie technik transportu kolejowego po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów oraz TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych otrzymuje dyplom zawodowy w zawodzie technik transportu kolejowego.

Technik transportu kolejowego może znaleźć zatrudnienie jako:

 1. dyżurny ruchu,
 2. nastawniczy,
 3. dróżnik przejazdowy,
 4. kierownik pociągu,
 5. rewident,
 6. manewrowy,
 7. ustawiacz,
 8. pracownik kasowy,
 9. ajent biletowy (samozatrudnienie),
 10. dyspozytor ruchu kolejowego (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej),
 11. kontroler kolejowy,
 12. maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji),
 13. maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji),
 14. pozostali maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji),
 15. prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych.
Curriculum is empty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%