Stypendia

Stypendia są przyznawane na podstawie umowy CMC Poland z uczniem, zawierającej zobowiązanie do podjęcia pracy w CMC Poland po zakończeniu technikum lub po studiach, jeżeli uczeń zdecyduje się na kontynuowanie nauki.

Możliwość pracy w CMC Poland otrzymają uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce i na zajęciach praktycznych.